تشکیل جلسه کمیسیون بیمه و مالیات کانون سراسری

توسط مرداد ۱۵, ۱۳۹۷دوره آموزشی
PDFپرینت

جلسه کمیسیون بیمه و مالیات کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در روز دوشنبه ۲۸ام مردادماه برگزار شد. در این جلسه مصوبات زیر اخذ گردید:
۱- در خصوص اینکه کارفرمایان در طرح هایی که بخشی از اعتبار آن از بودجه عمرانی است، لیکن تلقی غیر عمرانی نموده و حق بیمه طرح را به صورت غیر عمرانی از کارکردهای پیمانکاران کسر می نمایند، مقر شد مکاتبات لازم صورت پذیرد.
۲- درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه جریمه شدن پیمانکار، مقرر شد، انجمن های استانی نسبت به اطلاع رسانی پیمانکاران به منظور انعکاس مشکل فوق به انجمن مربوطه جهت حضور نماینده انجمن در هیأت های تشخیص، مکاتبات لازم انجام شود.
۳- در ارتباط با عدم پذیرش بانوان در لیست بیمه توسط برخی شعب، در صورت حضور شخص خانم در دفتر فنی کارگاه، در صورت عدم پذیرش شعبه موضوع به کانون سراسری منعکس شود.
۴- در مورد وحدت رویه در تصمیم گیری شعب استانها، مقرر شد، کانون سراسری جلسه ای با مسئولین تأمین اجتماعی برگزار نماید.پیشنهاد می شود در صورت ارجاع پرونده های مربوطه به شعب هیأت تشخیص تأمین اجتماعی، انجمنها نماینده خود را به اتاق تعاون و یا تأمین اجتماعی معرفی نمایند.
۵- در خصوص پرداخت بیمه بیکاری پرسنل پیمانکاران در موقع نیاز توسط شعبه تأمین اجتماعی، مقرر شد، به عنوان یک موضوع مهم وحدت رویه مطرح شود.
۶- در خصوص اینکه گاهاً شعب تأمین اجتماعی مبلغ کل قرارداد را ملاک محاسبه حق بیمه قرار می دهد، دلیل اصل اینست که کارفرمایان به استعلام سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مبلغ صورت وضعیت نهایی پاسخ نمی دهند.در صورت بروز مشکل فوق مسئولیت با کارفرماست و موضوع باید به صورت وحدت رویه ابلاغ شود.
۷- مقرر شد، در جلسه با مدیران تأمین اجتماعی پذیرش اعضای هیأت مدیره در لیست بیمه ها مطرح شود.
۸- نامه ای به استانها نوشته شود که فرد مطلع از مدیران کشور به عنوان نماینده انجمن استانها در هیأت های تشخیص کارگری در شهرستانهای آن استان توسط ابلاغ کانون کارفرمایی استان معرفی شود.

 

جلسه کمیسیون بیمه و مالیات

​جلسه کمیسیون بیمه و مالیات کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در روز دوشنبه ۲۸ام مردادماه برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید