شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه – بلوار زن – بلوار گلریزان – نبش کوی ۱۴۳ غربی – پلاک ۱
کد پستی :۷۹۴۶۵-۶۷۱۴۷
دورنگار :  ۳۸۶۰۲۷۷-۰۸۳

تلفن : ۷-۳۸۳۸۹۶۱۶

آدرس ایمیل : kermanshah@abadgar.org