دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها

PDFپرینت

دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها- ضابطه ۷۳۱ (اصلاحی ۹۶۱۲۲۶)

از تاریخ ۹۷۰۱۰۱ این ضابطه جایگزین نشریه شماره ۳۵۴ با عنوان “راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور” شده است. در تاریخ ۹۷۰۲۱۰ اصلاحات مورخ ۹۶۱۲۲۶ ابلاغ شده است.

فایل PDF

نظر خود را بیان کنید