همگامی نظام فنی و اجرایی با جامعه پیمانکاران

PDFپرینت

چهارشنبه گذشته (۶ تیرماه ۱۳۹۷) رئیس جدید نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر سید جواد قانع فر، میزبان برخی از اعضای هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران بود. در این جلسه که برخی از مشکلات و پیشنهادات جامعه پیمانکاری مطرح شد، مقرر گردید تا با تشکیل کارگروه های مشترک مسائل مرتبط طرفین به صورت مشترک مورد پیگیری قرار گیرد.
در این جلسه که در حضور مهندس ناصر بالار برگزار شد، آقایان سیفی، فدایی، روحانی، بهرامعلی نژاد و بیات به نمایندگی از کانون سراسری مباحثی همچون مشکلات مربوط به اوراق و اسناد بهادار از جمله بحث نماد و نوع آنها و همچنین برگزاری مناقصه با اوراق سال ۹۶ (هشت درصد سود) را مطرح کردند. مشکلات پیمانکاران با سامانه ساجات نیز از جمله مسائل مطرح شده در جلسه بود که مطرح شد امکان بارگزاری قراردادها در سامانه پس از گذشت مدت زمان تعیین شده چهار ماهه فراهم شود. در ضمن امکان تحریر و آمایش و پایش پرونده های شرکت های پیمانکاری توسط انجمن های استانی نیز مطرح شد.
در این هم اندیشی مسئله بخشودگی جرائم بیمه ای نیز مطرح گردید و علاوه بر درخواست تمدید این مهلت بخشودگی، درخواست شد تا جهت استفاده پیمانکاران از فرصت بخشودگی جرائم، اعلام شود با توجه به شرایط پرداختی دستگاه های اجرایی ایفای تعهدات از عهده پیمانکاران خارج بوده است.
در پایان جلسه مقرر شد تا در موضوع تعریف بخش پیمانکاری در اصلاح قانون نظام مهندسی و همچنین اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، کانون سراسری و نظام فنی و اجرایی هماهنگ عمل کرده و مهندس قانع فر به عنوان نماینده جمع با حضور در مجلس شورای اسلامی نتایج حاصل را منتقل نماید.

نظر خود را بیان کنید